Tjänster

Vi hjälper er kontrollera att ert kemikaliearbete klarar de grundläggande krav som ställs av Arbetsmiljöverket och andra myndigheter.
Mer
Arbetsmiljömätningar är nödvändiga för att minimera olycksfallsriskerna och risken för arbetsrelaterade sjukdomar.
Mer
Genom samarbete med Svensk Arbetshygien AB, kan vi erbjuda deras webbaserade kemikalieregister, KemikalieWeb.
Mer
Arbetsmiljöverket ställer krav på riskbedömningar av kemiska produkter som används och eventuellt kan medföra ohälsa eller olycksfall.
Mer
Genom samarbetet med ett antal kvalificerade laboratorier erbjuder vi kvantitativa och kvalitativa analyser av ett stort antal kemiska ämnen.
Mer
Vi erbjuder kompletta utbildningar, som lätt kan anpassas efter behov inom området Kemiska hälsorisker, allergiframkallande ämnen och härdplaster.
Mer

Senaste Nyheterna

2017-08-23. BRISTER I ATT RAPPORTERA FARLIGT DAMM

Arbetsmiljöverket har granskat hanteringen av farligt kvartsdamm på 750 arbetsplatsen.
Första inspektionen sedan föreskriften trädde i kraft 2015. Hos närmare tre av fyra företag
hittades brister. Vanligast är bristande riskbedömningar och handlingsplaner

Källa: Arbetsmiljöverket

2017-08-21. VARNING FÖR TÄNDVÄTSKA

Låt inte grillfestensluta på akuten! tändvätska är en petroleumprodukt, som vid
nedsväljning kan glida ner i luftvägarna.

Källa: Giftinformationscentralen

2017-08-14. NYA GRÄNSVÄRDEN FÖR BLY I LEKSAKER

Gränsvärdena för hur mycket bly som får finnas i leksaker har sänkts inom EU.
Det har Europeiska råder beslutat.
De nya skärpta reglerna börjar gälla  den 28 oktober 2018.

Källa: Kemivärlden